პროექტი "მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავება."

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს "მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავება".

პროექტის მიზანია  კვლევის ჩატარება და საჯარო განხილვის მოწყობა.

ამიტომ სპქა თხოვნით მიმართვას ყველა დაინტერესებულ ქიმიის პედაგოგს აქტიურად ჩაერთონ როგორც კვლევაში, ისე საჯარო განხილვაში. კვლევაში მონაწილეობა ითვალისწინებს ქვემოთ მოცემული კითხვარის შევსებას და ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მასწავლებლის სტადრატთან დაკავშირებულ რეკომენდაციების მოწოდებას. საჯარო განხილვა განხორციელდება კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდება 2017 წლის 19 მარტს 12:00 საათზე. მისამართი: დიმიტრი უზნაძის 68. ბიბლიოთეკა "თანადგომა"

მიმდინარე კვლევა დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით პროექტის „მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში“ ფარგლებში.

 

სახელი და გვარი:  
სკოლის დასახელება:
ტელეფონი:
ელ-ფოსტა:
კატეგორია:
    
1. იცნობთ ეროვნულ სასწავლო გეგმას?
(0 - არ ვიცნობ, 5-კარგად ვიცნობ)
0   1   2   3   4   5  
2. იცნობთ მასწავლებლის სტანდარტს?
(0 - არ ვიცნობ, 5-კარგად ვიცნობ)
 
3. თქვენი აზრით, რამდენად ემთხვევა მასწავლებლის სტანდარტი ესგ-ს?
(0 - არ ემთხვევა საერთოდ,
 5-
სრულ თანხვედრაშია)
4. ესგ-ს სტანდარტში არის თუ არა ისეთი საკითხები, რომელიც არ არის მოცემული მასწავლებლის სტანდარტში?
(მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
5. რას დაამატებდით მასწავლებლის სტანდარტს?
(მაქსიმუმ 30 სიტყვა)
6. რას ამოიღებდით/შეცვლიდით მასწავლებლის სტადარტიდან?
(მაქსიმუმ 30 სიტყვა)
7. სწავლებაში სტანდართან შესაბამისობის თვალსაზრისით  რა პრობლემებს აწყდებით?
(მაქსიმუმ 100 სიტყვა)
შეიყვანეთ უსაფრთხოების კოდი:

   

 

 

რეგისტრაცია დასრულებულია

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს "ასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავება".

პროექტის მიზანია  კვლევის ჩატარება და საჯარო განხილვის მოწყობა.

ამიტომ სპქა თხოვნით მიმართვას ყველა დაინტერესებულ ქიმიის პედაგოგს აქტიურად ჩაერთონ როგორც კვლევაში, ისე საჯარო განხილვაში. კვლევაში მონაწილეობა ითვალისწინებს მოცემული კითხვარის შევსებას და ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მასწავლებლის სტადრატთან დაკავშირებულ რეკომენდაციების მოწოდებას.

საჯარო განხილვა განხორციელდება კონფერენციაზე, რომელიც ჩარედება 2017 წლის 19 მარტს 12:00 საათზე (მისამართი: დიმიტრი უზნაძის 68. ბიბლიოთეკა "თანადგომა").

მიმდინარე კვლევა დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით პროექტის „მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში“ ფარგლებში.

 

კონფერენციაზე დასწრების მსურველებმა გთხოვთ წინასწარ გაიაროთ  რეგისტრაცია:

სახელი და გვარი:  
სკოლის დასახელება:
ტელეფონი:
ელ-ფოსტა:
კატეგორია:
შეიყვანეთ უსაფრთხოების კოდი:

   

 

 

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს "მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავება".

 

პროექტის მიზანია  კვლევის ჩატარება და საჯარო განხილვის მოწყობა.

 

ამიტომ სპქა თხოვნით მიმართვას ყველა დაინტერესებულ ქიმიის პედაგოგს აქტიურად ჩაერთონ როგორც კვლევაში, ისე საჯარო განხილვაში. კვლევაში მონაწილეობა ითვალისწინებს ქვემოთ მოცემული კითხვარის შევსებას და ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მასწავლებლის სტადრატთან დაკავშირებულ რეკომენდაციების მოწოდებას. საჯარო განხილვა განხორციელდება კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდება 2017 წლის 19 მარტს 12:00 საათზე (მისამართი: დიმიტრი უზნაძის 68. ბიბლიოთეკა "თანადგომა").

 

მიმდინარე კვლევა დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით პროექტის „მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში“ ფარგლებში.

 

კონფერენციაზე რეგისტრირებული მასწავლებელები: