CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ლალი  გოგილაშვილიქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

მცენარეული ბიოპოლიმერების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: lagogila@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი: www.geo.kip.com

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• მცენარეული პოლისაქარიდები და მცენარეული მაკრომოლეკულები;
• ბიოლოგიურად აქტიური მცენარეული ბიოპოლიმერების და მათი სინთეზური ანალოგების გაღრმავებული ქიმიური და ფარმაკოლოგიური კვლევა.

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  68   (მათ შორის სტატიები: 38,   თეზისები: 30,   წიგნები: 0,   პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

1. Shrotriya S., Deep G., Ramasamy K., Raina K., Barbakadze V., Merlani M., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Mulkijanyan K., Papadopoulos K., Agarwal C., Agarwal R. Poly[3-(3, 4-dihydroxyphenyl) glyceric] acid from comfrey exerts anti-cancer efficacy against human prostate cancer via targeting androgen receptor, cell cycle arrest and apoptosis. Carcinogenesis. 2012, V. 33, N 8, P. 1572-1580.
http://carcin.oxfordjournals.org/content/33/8.toc
Impact factor 2012 – 5.635
2. Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Merlani M., Mulkijanyan K., Churadze M., Salgado A., Chankvetadze B. Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica roots. Natural Product Communications, 2010, V. 5, N 7, P.1091-1095.
Impact factor 2012 – 0,956
3. Merlani M., Barbakadze V., Amiranashvili L., Gogilashvili L., Yannakopoulou E., Papadopoulos K., Chankvetadze B. Enantioselective synthesis and antioxidant activity of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid - Basic monomeric moiety of a biologically active polyether from Symphytum asperum and S. caucasicum. Chirality, 2010, V. 22, N 8, P. 717-725.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chir.v22:8/issuetoc
Impact factor 2012 – 1.718
4. Merlani M., Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Mulkijanyan K., Yannakopoulou E., Papadopoulos K., Christodouleas D. Synthesis and antioxidant activity of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid, monomer of a biologically active polyether isolated from Symphytum asperum and S.caucasicum. Planta Medica, 2008, V. 74, N 9, P. 1167-1168.
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1084831
Impact factor 2012 – 2.348

 

რჩეული თეზისები

1. Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Merlani M., Mulkjanyan K. Novel biologically active caffeic acid-derived biopolymer from different species of Boraginaceae family with potential therapeutic effect. 5th World Congress on Biotechnology, Valencia, Spain, 2014, June 25-27.
2. Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Merlani M., Mulkjanyan K. Novel biologically active phenolic polymers from different species of genera Symphytum and Anchusa (Boraginaceae). European Polymer Congress (European polymer Federation- EPF 2013), Pisa, Italy, 2013, 16-21 June, 02-14, P. 8.
3. V. Barbakadze, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, M. Merlani, K. Mulkijanyan. Novel phenolic polymer as potential therapeutic agent. 12th International Polymers for Advanced Technologies (PAT) Conference, Berlin, Germany, 2013, 29 September – 2 October, P. 126.
4. Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Merlani M., Mulkjanyan K., Salgado A., Chankvetadze B. Novel biologically active dihydroxycinnamate-derived polyether from different species of Boraginaceae family. XXVIth International Conference on Polyphenols. Florence, Italy, Polyphenols Communications 2012. 2012, 22-26 july, Volume I, P. 57-58.
5. Papadopoulos K., Agarwal R., Shrotriya S., Deep G., Ramasamy K., Raina K., Barbakadze V., Merlani M., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Mulkijanyan K., Pinaka A., Agarwal C. Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Comfrey exerts anti-cancer efficacy against human prostate cancer via targeting androgen receptor, cell cycle arrest and apoptosis. International Conference on Chemistry for Health, Athens, Greece, 2012, 9-14 September, P.92.
6. Merlani, M. Barbakadze V., Amiranashvili L., Gogilashvili L., Papadopoulos K. Enantioselective synthesis of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid via Sharpless dihydroxylation of caffeic acid – basic monomeric moietis of a biologically active polyether isolated from Symphytum asperum and S. caucasicum. Twelfth Tetrahedron Symposium Challenges in Organic and Bio-organic Chemistry, Sitges, Barselona, Spain, 2011, 21-24 June, P2.073.
7. Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Merlani M., Mulkijanyan K., Salgado A., Chankvetadze B. Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica Retz. 2nd International Symposium Frontiers in polymer science, Lyon, France, 2011, 29-31 May, P.2.049.
8. Merlani M., Barbakadze V., Gogilashvili L., Amiranashvili L., Mulkijanyan K., Salgado A., Chankvetadze B. Biologically active poly[oxy-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylene from Symphytum asperum, S. caucasicum and Anchusa italica. Fifth International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules (SCM-5), 2011, 26-28 January, pBA6.
9. Shrotriya S., Deep, G. Walia N., Barbakadze V., Mulkijanyan K., Merlani M., Papadopoulos K., Gogilashvili L., Amiranashvili, L. Shaburishvili E., Agarwal R. Anti-cancer efficacy of novel polymer from Caucasian species of comfrey and its synthetic monomer against androgen-dependent and -independent human prostate cancer cells. American Association for Cancer Research 100th Annual Meeting, Denver, Colorado, USA, 18-22 April, 2009, N 921.

 

რჩეული პატენტები

10. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის “საქპატენტი”-ს პატენტი: P 5391, გამოგონება, “ლაშქარას ფესვების მაღალმოლეკულური ნაერთების ჯამი და მისი სამკურნალოდ გამოყენება”, პატენტმფლობელი ვახტანგ ბარბაქაძე.

 

 

გრანტები

1. ორმხრივი ქართულ-ამერიკული საგრანტო პროგრამა III მეცნიერების ზემოქმედება საზოგადოებაზე (გრანტი # GEB2-3344-TB-06) “Symphytum asperum-ის და S.caucasicum-ის ახალი პოლიმერი და მისი სინთეზური მონომერ: პოტენციური სიმსივნის პრევენციისა და სიმსივნის საწინააღმდეგო ნივთიერებები” საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ) Georgian Research and Development Foundation (GRDF) და აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF).მეცნიერ-მკვლევარი. 01.06.2007 – 01.12.2008
2. გრანტი # GNSF/ST08/6-469 “Symphytum asperum და S.caucasicum-ის ბიოპოლიმერი და მისი სინთეზური ანალოგები: პერსპექტიული ჭრილობის შემახორცებელი აგენტები”. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.მეცნიერ-მკვლევარი. 07.04.2009 – 07.04.2011.
3. გრანტი AR/109/8-403/11, საგრანტო ხელშეკრულება ¹ 10/21, 02.04.2012N”ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერის საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი თანამედროვე – II თაობის მზა წამალთფორმების შემუშავება”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. მეცნიერ-მკვლევარი. 02.04.2012 – 02.04.2014.

 

 

განათლება:

უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიისა და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, თბილისი. დიპლომი Э №199785, ქიმიკოს-ინჟინერ-ტექნოლოგი

 

კვალიფიკაციები:

03.06.1983,ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი,სალმონელას ანტიგენის ბიოსინთეზში მონაწილე ფერმენტების სპეციფიკურობა და მისი გამოყენება მოდიფიცირებული პოლისაქარიდების მისაღებად,მოსკოვი, ზელინსკის სახელობის ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი,ხელმძღვანელი პროფესორი ვ.ნ. შიბაევი, დიპლომი ХМ №011654

 

სამუშაო გამოცდილება:

0

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2014-06-06