ლალი  გოგილაშვილიქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

მცენარეული ბიოპოლიმერების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: lagogila@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი: www.geo.kip.com