რევაზ  კლდიაშვილისრული პროფესორი

ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

სრული პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: rezo.kldiashvili@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: