გია  ხატისაშვილიპროფესორი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგლე


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ს.დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: g_khatisashvili@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: www.labiox.ge (დროებით გამორთულია)