დენიტა  ბიბილეიშვილისრული პროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სრული პროფესორი


სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: d.bibileishvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: