ინგა  ბოჭოიძეპროფესორი

დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Bochoidze.inga@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: