მაია  შარაბიძეპროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესორი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: mackrine@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი: