მანანა  სამხარაძემაგისტრი

მაგისტრი

დირექტორი


ქ.თბილისის # 172 საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: maninamonane@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: www.178-e skola. dlf.ge