ალექსანდრე  სხირტლაძეასოც. პროფესორი

ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

მეცნიერ–თანამშრომელი


ი. ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: a_skhirtladze@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: