თამარ  ოღლიშვილიქიმიის წამყვანი პედაგოგი

მაგისტრი

ქიმიის პედაგოგი


სსიპ ქ. თბილისის N213 საჯარო სკოლა; სსიპ ქ. თბილისის N107 საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: tamari.oglishvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: