ელიზბარ  ელიზბარაშვილიპროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის სკოლის დეკანი
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: e.elizbarashvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: http://www.chemistry.ge/eliz/index.html