სოფიკო  ფაცაციაქიმიის მასწავლებელი

ქიმიის დოქტორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი


ევროპული სკოლა, საერთაშორისო ბაკალავრიატი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: s.patsatsia@europeanschool.ge

პირადი ვებ-გვერდი: