მერი  კახაბრიშვილიქიმიის აკადემიური დოქტორი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: megikakha@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი: