ნანა  ბარბაქაძექიმიის აკადემიური დოქტორი

მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: nana_barbakadze@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: