ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute preconcentration სრული წინასწარი კონცენტრირება
in trace analysis კვალის ანალიზში
An operation (process) as the result of which microcomponents are transferred from the sample of larger mass into the sample of smaller mass, so that the concentration of the microcomponents is increased. Examples include the decrease in solvent volume during distillation or evaporation, and the transfer of microcomponents from an aqueous solution into a smaller volume of organic solvent by extraction. ოპერაცია (პროცესი), რომლის შედეგადაც საანალიზო მიკროკომპონენტები გადადის უფრო დიდი მასის ნიმუშიდან შედარებით მცირე მასის ნიმუშში ისე, რომ მიკროკომპონენტების კონცენტრაცია იზრდება. მაგალითად, ამ მიზნით გამოიყენება: გამხსნელის მოცულობის შემცირება გამოხდის ან აორთქლების გზით; წყალხსნარიდან მცირე მოცულობის ორგანულ გამხსნელში მიკროკომპონენტების გადატანა ექსტრაქციით.
Source | წყარო:

PAC, 1979, 51, 1195 (Separation and preconcentration of trace substances. I - Preconcentration for inorganic trace analysis) on page 1197