ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute photopeak efficiency აბსოლუტური ფოტოპიკური ეფექტურობა
Of a γ-ray spectrometer, the counting efficiency when only the events recorded in the photopeak are considered. სპექტრომეტრის მიერ γ-სხივების აღრიცხვის ეფექტურობა, როდესაც გათვალისწინებულია მხოლოდ ფოტოპიკში ჩაწერილი მოვლენები.
See also: photoelectric peak ასევე იხილეთ: ფოტოელექტრული პიკი
Source | წყარო:

PAC, 1982, 54, 1533 (Glossary of terms used in nuclear analytical chemistry (Provisional)) on page 1548