ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute lethal concentration, LC100 აბსოლუტური სასიკვდილო კონცენტრაცია, LC100

Lowest concentration of a substance in an environmental medium which kills 100% of test organisms or species under defined conditions. This value is dependent on the number of organisms used in its assessment.

გარემოში ნივთიერების ის უმცირესი კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულ პირობებში საცდელი ორგანიზმების ან სახეობების 100%-ის სიკვდილს იწვევს. მისი სიდიდე დამოკიდებულია განსაზღვრისას გამოყენებული ორგანიზმების რაოდენობაზე.

Source | წყარო:

PAC, 1993, 65, 2003 (Glossary for chemists of terms used in toxicology (IUPAC Recommendations 1993)) on page 2007