ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute full energy peak efficiency აბსოლუტური სრული ენერგიის პიკური ეფექტურობა
Of a radiation spectrometer, the counting efficiency when considering only the events recorded in the full energy peak. რადიაციული სპექტრომეტრის მიერ ენერგიის აღრიცხვის ეფექტურობა მხოლოდ ენერგიის სრულ პიკში ჩაწერილი მოვლენების გათვალისწინებით.
Source | წყარო:

PAC, 1982, 54, 1533 (Glossary of terms used in nuclear analytical chemistry (Provisional)) on page 1543