ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute electrode potential აბსოლუტური ელექტროდული პოტენციალი

The electrode potential of a metal measured with respect to a universal reference system (not including any additional metal/solution interface).

მეტალის ელექტროდის პოტენციალი, რომელიც გაზომილია უნივერსალური ეტალონური სისტემის (არ მოიცავს სხვა რომელიმე მეტალის/ხსნარის კომბინაციას) მიმართ.

Source | წყარო:

PAC, 1986, 58, 955 (The absolute electrode potential: an explanatory note (Recommendations 1986)) on page 957