ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute counting აბსოლუტური დათვლა
in radioanalytical chemistry რადიოანალიზურ ქიმიაში

A measurement under such well-defined conditions that the activity of a sample can be derived directly from the observed counting rate.

გაზომვა იმდენად სწორად განსაზღვრულ პირობებში, რომ ნიმუშის აქტიურობა შეიძლება პირდაპირ განისაზღვროს დათვლის სიჩქარეზე დაკვირვებით.

Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 2513 (Nomenclature for radioanalytical chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 2517