ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute configuration აბსოლუტური კონფიგურაცია

The spatial arrangement of the atoms of a chiral molecular entity (or group) and its stereochemical

description e.g. R or S.

ქირალური მოლეკულური ერთეულის (ან ჯგუფის) ატომების სივრცითი განლაგება და მისი სტერეოქიმიური აღწერა, მაგ., R ან S.

See also: relative configuration ასევე იხილეთ: ფარდობითი კონფიგურაცია
Source | წყარო:
PAC, 1996, 68, 2193 (Basic terminology of stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2197