ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute activation analysis აბსოლუტური აქტივაციის ანალიზი

A kind of activation analysis in which the elemental concentrations in the material are calculated from known nuclear constants, irradiation and measurement parameters, rather than by comparing with known standards.

აქტივაციის ანალიზის სახეობა, რომლითაც ცნობილი ბირთვული მუდმივებისგან გამოითვლება მასალაში ელემენტთა კონცენტრაციები, დასხივებისა და გაზომვის პარამეტრების მიხედვით ცნობილ სტანდარტებთან შედარების ნაცვლად.

Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 2513 (Nomenclature for radioanalytical chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 2515