ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

abiotic transformation აბიოტური ტრანსფორმაცია

Process in which a substance in the environment is modified by non-biological mechanisms.

პროცესი, რომლის დროსაც გარემოში არსებული ნივთიერება გარდაიქმნება არაბიოლოგიური მექანიზმებით.

Source | წყარო:

PAC, 1993, 65, 2003 (Glossary for chemists of terms used in toxicology (IUPAC Recommendations 1993)) on page 2007