ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

abiotic აბიოტური

Not associated with living organisms.

ის, რაც არ არის დაკავშირებული ცოცხალ ორგანიზმებთან.

პროცესი, ფაქტორი ან სხვა რამ, რაც არ არის დაკავშირებული ცოცხალ ორგანიზმებთან.

See also: abiological ასევე იხილეთ: არაბიოლოგიური
Source | წყარო:

PAC, 1993, 65, 2003 (Glossary for chemists of terms used in toxicology (IUPAC Recommendations 1993)) on page 2007