ეს საინტერესოა

 

ფლუორესცენცია იპოვის ასაფეთქებელ მოწყობილობას თუნდაც ზღვის წყალში

ჩინელი მკვლევარები აცხადებენ, რომ მათი ჯგუფის მიერ შემუშავებულ ფლუორესცენიულ სენსორს,შუძლია მიწისქვეშა წყლებში და ასვევ ზღვის წყალში, კვალის სახით არსებული ასაფეთქებელი ნივთიერების რაოდენობის აღმოჩენა. ეს მეიძლება იყოს სასარგებლო, როგორც ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე გარემოს დაცვის საკითხების მოგვარებისათვის.

ასაფეთქებელი ნივთიერების აღმოსაჩენად მრავალი მეთოდი არსებობს - გაზური ქრომატოგრაფია, კომბინაციური განბნევის სპექტროსკოპია და ფლუორესცენციული სპექტროსკოპია. ყველაზე ხშირად იყენებენ ფლუორესცენციულ სპექტროსკოპიას, რაც განპირობებულია მისი სიმარტივით, მაღალი მგრძნობელობითა და დაბალი თვითღირებულებით. გამოყენების წინამდებარე მიდგომა ეფუძვნება იმ ფაქტს, რომ ფლუორესცენციული საღებრები, რომელიც ჩართულია მყარ მატრიცაში, ურთიერთქმედებენ ასაფეთქებელი ნივთიერების მოლეკულებთან და იწვევენ ფლუორესცენციას

 

სრულად

 

წყარო:Chem. Commun., 2012, DOI: 10.1039/c2cc31890c (June 15.6.2012)

 

გამოქვეყნებულია: 22-12-2012