ეს საინტერესოა

 

მექანიკას ქიმია მიჰყავს მანიპულაციების ახალ გზებამდე

თვით-აღდგენადი პლასტიკური მასების გამომგონებლებმა ახალი გამოგონება წარმოადგინეს: ქიმიის კეთების ახალი გზა.
ილინოისის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა აღმოაჩინეს მასალების მანიპულირების ახალი საშუალება, რომლის საშუალებითაც შესაძლელებელია ქიმიური რეაქციის წარმართვა სასურველი მიმართულებით. ახალი ტექნიკა იყენებს მექანიკურ ძალებს და გამოიყენება რეაქციის მიმართულების შეცვლისათვის: მიღებული იქნას არა კონვერსიული გარდაქნის შედეგად მოსალოდნელი, არამედ ჩვენთვის სასურველი პროდუქტი, რომელიც ჩვეულებრივ პირობებში არ წარმოიქმნება.
აღნიშნული ტექნიკის პოტენციური გამოყენების სფეროებია ისეთი მასალები, რომელთაც სწრაფად შეუძლიათ თვითაღდგენა ან დაზიანების ადგილების ნათლად წარმოჩინება.

"ეს არის ფუნდამენტურად ახალი გზა ქიმიაში მუშაობის", განაცხადეს ილინოისის უნივერსიტეტის პროფესორებმა ჯეფრი მოორმა, ვილიამ და ჯანეტ ლიკანებმა, როდესაც ჟურნალ Nature-ში გამოაქვეყნეს ახალი გამოგონება...

 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily (Mar. 22, 2007)

 

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011