ეს საინტერესოა

 

თვის სინთეზი - Pd/V ერთდროული ორმაგი კატალიზი

ჟურნალმა SYNFACT გამოაქვეყნა მიმდინარე თვის სინთეზად აღიარებული მეთოდი. იგი წარმოადგენს პროპარგილის სპიტრისა და ალილკარბონატების შეუღლების Pd/V-ით კატალიზურ ახალ მეთოდს, რომლის დროსაც ენონები მიიღება საშუალო ან ბრწყინვალე სტერეოსელექციურობით.  ავტორები შემოთავაზებულ მეთოდს უწოდებენ "Pd/V ერთდროულ ორმაგ კატალიზს", რომლის დროსაც კატალიზურად მიღებული გარდამავალი მდგომარეობის ინტერმედიატები მაღალი ქემოსელექციურობით ურთიერთქმედებენ სტექიომეტრულად აღებულ სხვა რეაგენტებთან. აღნიშნული ტიპის რეაქცია, რომლის დროსაც კატალიზურად მიღებული ორი ინტერმედიატი  შედის ერთმანეთთან რეაქციაში, პირველად არის აღწერილი ლიტერატურაში.

 

სრული  ტექსტის სანახავად მიჰყევით ბმულს.

 

 

 

 

 

 

 

 

სრულად

 

წყარო:

 

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011