ეს საინტერესოა

 

რამანის სპექტროსკოპიით ნეირომედიატორების აღმოჩენა

ნეირომედიატორების სწრაფი და მგრძნობიარე გამოვლენის სენსორის შექმნა ხელს შეუწყობს ნევროლოგიური დაავადებების დიაგნოზს, რაც უფრო მეტად ეფექტურს გახდის მკურნალობის მეთოდებს. მეცნიერები იკვლევენ  ზედაპირულად მგრძნობიარე ტექნიკით რამანის გაბნევაზე დაფუძნებული სენსორების გამოყენებას მელატონინის, სეროტონინის, გლუტამატის, დოფამინის, GABA- ს, ნორადრენალინის და ეპინეფრინის სწრაფი გამოვლენისათვის. წინა კვლევებმა აჩვენა ნეირომედიატორების  SERS გამოვლენა, თუმცა მაშინ არ განხორციელებულა   SERS სუბსტრატად გამოყენებული ლითონის ან ტალღის აღგზნების შესახებ დეტალური კვლევა. ამჯერად კი მეცნიერებმა წარმოგვიდგინეს 7 ნეირომედიატორის აღმოჩენის შესაძლებლობა როგორც ვერცხლის, ისე ოქროს ნანონაწილაკების გამოყენებით 532, 633 და 785 ნმ ტალღის სიგრძით აღგზნებისას.მასალა მომზადებულია ანა ჩაბრავას მიერ.

 

სრულად

 

წყარო:Amber S. Moody and Bhavya Sharma, ACS Chem. Neurosci. 2018, 9, 6, 1380–1387

 

გამოქვეყნებულია: 07-06-2021