ეს საინტერესოა

 

ჩანაცვლებული α-ამინოკეტონები

დამკვეთისათვის დადგენილ ვადებში მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული α-ამინო კეტონების სია.
წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 3 ოქტომბერი, 2010
ანაზღაურება: ცვალებადიწინადადების მიმოხილვა

დამკვეთს ესაჭიროება არაკომერციული ჩანაცვლებული &alfa;-ამინო კეტონები.

დადგენილ ვადებში დამკვეთისათვის მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული α-ამინო კეტონების სია. დამკვეთის მიერ შერჩეული სტრუქტურებისათვის მკვლევარმა უნდა მიაწოდოს შესაბამისი ნაერთი და მისი სტრუქტურისა და სისუფთავის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

შეთავაზება განკუთვნილია:

  • მათთვის, ვისაც უკვე აქვს სინთეზირებული აღნიშნული ნაერთები
  • ან არის მზად მოცემულ ვადებში (დამატებითი სამი თვე) მიიღოს მოთხოვნილი ნაერთები

სამუშაო შეიძლება შესრულებული იქნას როგორც ინდივიდუალური მკვლევარის, ისე სამეცნიერო ჯგუფის მიერ.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

 

სრულად

 

წყარო:

 

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011