ეს საინტერესოა

 

თმის უვნებლად გამწმენდი ეფექტური საშუალება

ეძებენ ადამიანის თმის გაწმენდის მეთოდს, რომელსაც შეუძლია თმიდან სილიკონის, ცხიმოვანი რიგის სპირტებისა და პოლიმერების მოცილება. მეთოდი არ უნდა აზიანებდეს თმას, არ იყენებდეს მაღალი ხიფათის შემცველ ნაერთებს, იყოს სწრაფი და ეკონომიკურად ეფექტური.

ვადა: 28 აგვისტო, 2010

ანაზღაურება: 10000 აშშ დოლარი

შემოთავაზება თეორიულია, საჭიროებს მხოლოდ წერილობით წინადადების წარდგენას. წარმოდგენილ უნდა იქნას დამაჯერებლად არგუმენტირებული გაწმენდის მეთოდი, რომელიც შეესაბამება ზემოაღწერილ მოთხოვნებს, შესაბამისი ლიტერატურული წყაროს მითითებით. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის დამდასტურებელი ინფორმაცია, რომ წარმოდგენილი მეთოდი წარმატებით იმუშავებს (არსებული მონაცემები, ლიტერატურული მონაცემები და ა.შ.).

დაწვრილებით ინფორმაცია იხ. ბმულზე:

 

სრულად

 

წყარო:

 

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011