ეს საინტერესოა

 

შეშაზე დაფუძნებული ალტერნატივები ქიმიაში

ალაბამას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა გერმანელ კოლეგებთან ერთად შეიმუშავეს შეშიდან და მსგავსი ბიომასიდან ქიმიური ნაერთების მიღების ახალი მეთოდი.

ბიომასა ნავთობისაგან, დღევანდელი ორგანული ნაერთების წყაროსაგან განსხვავებით, განახლებად წყაროს წარმოადგენს.

შექმნილი ტექნოლოგია ასევე გათვლილია, რომ თავიდან იქნას აცილებული ეკოლოგიური პრობლემები.

 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily, 22 October 2015.

 

გამოქვეყნებულია: 07-11-2015