ეს საინტერესოა

 

ჩამდინარე წყლის გასუფთავების ახალი ტექნოლოგია

მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ჯიანმინ ვანგმა შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ჩამდინარე წყლის გასუფთავება სასმელი წყლის კონდიციამდე. ამავდროულად, შემუშავებული ტექნოლოგიური პროცესი ნაკლებ ენერგეტიკულ დანახარჯებს მოითხოვს, ვიდრე ტრადიციული ტექნოლოგიები და მან შესაძლოა ჩაანაცვლოს დღეს არსებული წყლის გამწმენდი სადგურები.

 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily, 20-02-2015

 

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015


 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები