ეს საინტერესოა

 

ჩამდინარე წყლის გასუფთავების ახალი ტექნოლოგია

მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ჯიანმინ ვანგმა შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ჩამდინარე წყლის გასუფთავება სასმელი წყლის კონდიციამდე. ამავდროულად, შემუშავებული ტექნოლოგიური პროცესი ნაკლებ ენერგეტიკულ დანახარჯებს მოითხოვს, ვიდრე ტრადიციული ტექნოლოგიები და მან შესაძლოა ჩაანაცვლოს დღეს არსებული წყლის გამწმენდი სადგურები.

 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily, 20-02-2015

 

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015