ეს საინტერესოა

 

ახალი მასალები საწვავის გაუმჯობესებისათვის

მინეზოტას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა მიაკვლიეს ახალ მასალებს, რომლების საშუალებითაც შესაძლებელია ბიოდიზელისა და ბენზინის თვისებების გაუმჯობესება.

ზემძლავრი კომოიუტერების საშუალებით მკვლევარებმა მოახეხრეს დაედგინათ ის პოტენციური ნაერთები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია ეთანოლისა და ბენზინის წარმოების შემდგომი დაუმჯობესება. ისინი ვარაუდობენ, რომ აღმჩენა მნიშვნელოვნ გავლენას მოახდენს საწვავის წარმოების თვითღირებულებაზე. 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily, 26-01-2015

 

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015