ეს საინტერესოა

 

თვითაღდგენადი პოლიმერული გელი

როდესაც სავარძელს ფეხი მოტყდება და მობილური ტელეფონის კორპუსი დაზიანდება, მათი შეკეთება შესაძლებელია, მაგრამ გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯს მოითხოვს. მაგრამ შესაძლებელია რომ პოლიმერული მასალა ისე დაპროგრამდეს, რომ დაზიანების შემდეგ აღიდგინოს დაზიანებული ნაწილი?

აღმოჩნდა, რომ დღეისათვის ეს უკვე შესაძლებელი ყოფილა. პიცსბურგის სვანსონის ინჟინერიის სკოლის მკვლევარებმა ანა ბალაცმა, რობერტ ლუფტმა ქსინ ოინგმა, ოლგა კუკსენოკმა, კრჟისტოფ მატიჟასევკმა, შეძლეს მიეღოთ პროგრამირებადი პოლიმერული გელი, რომელსაც თვითაღდგენადი თვისებები გააჩნია.

 

სრულად

 

წყარო:Scince Daily, 26-11-2013

 

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015