სიახლეები

მე-6 საერთაშორისო ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის  ინფორმაციული მხარდაჭერით 2023 წლის 18-21 ივნისს ატარებს მე-6 საერთაშორისო ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენციას „ქიმია, აგროქიმია და ბიოლოგია: თანამედროვე მიმართულებები და მიღწევები“, რომელიც ეძღვნება დავით სარაჯიშვილის საიუბილეო წელს.

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მის ვებგვერდზე.

თეზისების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 15 აპრილი.

 

გამოქვეყნებულია: 01-02-2023