სიახლეები

 

დღის ქვიზი #8

დღის ქვიზი #8.

კითხვა 1: ტერმინი "ატომი" მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან და ნიშნავს "ისეთ ნაწილაკს, რომელის დაყოფა შეუძლებელია". რომელი სიტყვა დაედო საფუძვლად "ელექტრონს"?

1) ქარვა
2) რაიმე მბრწყინავი
3) მუსიკალური ინსტრუმენტი
4) რაიმე წყლის მაგვარი

 

კითხვა 2: რომელი ქვეყანა აწარმოებს სელენს ყველაზე დიდი რაოდენობით?

1) აშშ
2) იაპონია
3) მექსიკა
4) ჩინეთიქვიზი N7-ის პასუხი:

(Ni, Ti)

 

 

გამოქვეყნებულია: 10-09-2021