სიახლეები

დღის ქვიზი #7

ფორმის დამახსოვრების უნარის მქონე შენადნობები მიიღება ორი მეტალის 1:1 თანაფარდობით შერევით. რომელი ორი მეტალი გამოიყენება?

1) Zn, Cu


2) Al, Cu


3) Ni, Ti


4) Ni, Fe

 

 

ქვიზი N6-ის პასუხები:

კითხვა 1: პალადიუმი
კითხვა 2: ქლორი

 

გამოქვეყნებულია: 10-09-2021