სიახლეები

დღის ქვიზი

დავუშვათ გაქვთ ერთი და იგივე მოცულობის ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი და ვერცხლისწყალი ერთი და იმავე ტემპერატურაზე. რომელი მათგანია ყველაზე მძიმე?

N3 ქვიზის პასუხი: Ba.

 

გამოქვეყნებულია: 10-09-2021