სიახლეები

 

ელექტრონული სწავლების ტექნოლოგიების ცენტრი

შეიქმნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,ქიმიაში ელექტრონული სწავლების ტექნოლოგიების ცენტრი’’ ELTC.gtu.ge, სადაც განთავსებულია  ვირტუალური პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოები  და სხვადასხვა ონლაინ რესურსი (ცხრილები, პრეზენტაციები, სადემონსტრაციო ფილმები, ტესტები და სხვა) ქიმიაში.

 

პროექტი განკუთვნილია  უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის საფეხურის და საშუალო სკოლის VIII, IX, X   კლასებისათვის .  აღნიშნული მასალა დახმარებას გაუწევს ქიმიის მეცნიერებით დაინტერესებისა და ქიმიის შესწავლის პროცესში.

 

 

გამოქვეყნებულია: 07-06-2021