სიახლეები

IChO-2020-ის შესარჩევი ტურები

IChO-2020-ის შესარჩევი ტურები ჩატარდება ორ ეტაპად 2020 წლის 12 და 13 ივლისს.

თითოეული ტური მოიცავს 5 ამოცანას. ტურების ხანგრძლივობა არის 5 აკადემიური საათი.

ოლიმპიადის შესაჩევ ტურზე დაიშვებიან ის მოსწავლეები, რომელთაც წარმატებით გადალახეს ქიმიის ეროვნული ოლიმპიადის ორი ტური.

მოწსავლეებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირბადე.

შესარჩევი ტურები დაიწყება 8:30-ზე.

მისამართი: 322 ოთხი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 240 აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისი.

 

გამოქვეყნებულია: 24-11-2020