სიახლეები

 

მასტერკლასი ქიმიის მასწავლებლებისთვის

2012 წლის 13 იანვარს 14.00 საათზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა მასტერკლასი ქიმიის მასწავლებელიბასათვის "ქიმიის მასწავლებელი და ლაბორატორია".
მასტერკლასზე განხილული იქნა ქიმიური ლაბორატორიაში გამოყენებული ჭურჭელი და დანადგარები, მათი კლასიფიკაცია და დანიშნულება, ლაბორატორიული ტექნიკის ფუნდამენტური ელემენტები - გაცივება, გაცხელება, მორევა და ა.შ.
მასტერკლასს ესწრებოდნენ კერძო და საჯარო სკოლის პედაგოგები.

პრეზენტაციის მასალა შესაძლებელია ჩამოწეროთ ბმულიდან.

 

 

გამოქვეყნებულია: 29-01-2012