სიახლეები

გამოიცა ელემენტების პერიოდულობის ცხრილი

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციისა და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ერთობლივი ძალისხმევით გამოიცა ელემენტების პერიოდულობის ცხრილის ქართულ ენოვანი ვერსია. ცხრილში შესულია დღეისათვის აღმოჩენილი ყველა ელემენტი.

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციისა და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე წელს, რომელიც იუნესკოს მიერ აღიარებულია ქიმიის წლად, კიდევ არაერთი საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი.

 

გამოქვეყნებულია: 02-10-2011


 

 

 

ჩვენი სტუმარი

თამარ ჯინჭარაძე

დავრწმუნდი, რომ ჩემი მომავალი პროფესია ქიმიას დაუკავშირდებოდა

 

 

სწრაფი ბმულები