სიახლეები

ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ახალგაზრდა მკვევართა წვლილი ბიოტექნოლოგიის განვითარებაში"

2013 წლის 1-4 ოქტომბერს ქ. ერევანში ტარდება ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ახალგაზრდა მკვევართა წვლილი ბიოტექნოლოგიის განვითარებაში".

კონფერენცია მიძღვნილია სომხეთის ეროვნული აკადემიის 70-ე წლისთავისადმი. მისი ორგანიზატორები არიან საერთაშორისო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი, სპმხეთის მეცნიერების სახელმწიფო კომიტეტი და სომხეთის ეროვნული აკადემიის სამეცნიეროტექნოლოგიური ცენტრი "არმბიოტექნოლოგია".

კონფერენციის თემატიკაა: ბიოტექნოლოგია, ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია, ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა, გარემოს დაცვა.

დამატებითი ინფრომაციისათვის ეწვიეთ საიტს: visit www.armbiotech.am

ან მიმართეთ საორგანზაციო კომიტეტს: armbiotech@gmail.com

თეზისების წარდგენის შესაძლებელია 2014 წლის 2 სექტემბრამდე.

 

გამოქვეყნებულია: 19-07-2013