სიახლეები

 

ირინე ბერძენიშვილი, მანანა სირაძე: "ოსმოსი და ცოცხალი უჯრედი"

ოსმოსი (ბერძნ. ოსმოს – ბიძგი, წნევა) – გამხსნელის ცალმხრივი დენა ან დიფუზია ხსნარისა და სუფთა გამხსნელის, ან სხვადასხვა კონცენტრაციის ორი ხსნარის გამყოფ ნახევრად შეღწევად მემბრანაში.

ნახევრად შეღწევადი მემბრანა ტიხარია, რომელიც ატარებს გამხსნელის მცირე მოლეკულებს, მაგრამ შეუღწევადია გახსნილი ნივთიერების უფრო მსხვილი მოლეკულებისათვის. თუ გამხსნელს ხსნარისაგან გამოვყოფთ ასეთი მემბრანით (პერგამენტი ან ცელოფანი), მაშინ შესაძლებელია გამხსნელის ცალმხრივი დიფუზია ანუ გამხსნელის შეწოვა ხსნარის მიერ (ნახ.1).

სტატია სრულად იხილეთ ინტერნეტჟურნალ ქიმიის უწყებანის ვებ-გვერზე

 

 

გამოქვეყნებულია: 15-04-2013