სიახლეები

 

ელიზბარ ელიზბარაშვილი - სტრუქტურების მარტივი ტრანსფორმაციები (მესამე ნაწილი).

თუ უკვე ვცადეთ ორგანზომილებიანი სტრუქტურების აგება მარტივი ელემენტებისა თუ სტრუქტურული ბიბლიოთეკების გამოყენებით, ვნახავდით, რომ წინასწარ ყველაფრის გათვალისწინება ძალიან ძნელია და სასურველი რეაქციის სქემის ასაგებად საჭირო ხდება ისეთი ოპე­­რა­ციების ჩატარება, როგორიცაა გადაადგილება (XY-ტრანს­ფორმაცია), შემობრუნება სიბრტყეზე (XZ-ტრანსფორ­მაცია) ან სივრცეში (XYZ-ტრანსფორმაცია). აღნიშ­ნული ოპერაციების ჩატარება დოკუმენტების გაცილებით ლა­მაზად და ინფორმაციულად გაფორმების საშუალებას იძლ­ევა.

სტატია სრულად იხილეთ ინტერნეტჟურნალ mastsavlebeli.ge-ზე

 

 

გამოქვეყნებულია: 05-04-2013