სიახლეები

ახალი პროექტი STEM-ასისტენსი

სპქა Bread for the World-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის  “The School-Lab’s initiative – Empowering Georgian Schools“  მხარდაჭერით. იწყებს ახალ პროექტს “STEM-ასისტენსი“.

 

პროექტის ფარგლებში:

  • შეიქმნება „STEM ასისტენსის“ ვებგვერდი
  • შემუშავება ქიმიისა და STEM მიმართულების კვლევითი პროექტები
  • ჩატარდება ტრენინგები შემუშავებული კვლევითი პროექტების სასწავლო პროცესში  ჩართვისა და განხორცილების მეთოდების შესახებ
  • შეიქმნება მობილურ მკვლევარ-ექსპერიმენტატორების ჯგუფები, რომლებიც ესტუმრებიან  სკოლებს/კლუბებს კვლევითი პროექტების განხორციელებაში დასახმარებლად.

პროექტი ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის სკოლა-ლაბის პროგრამის „სკოლების გაძლიერების ინიციატივის“ მხარდაჭერით, რომელიც დაფინანსებულია გერმანული ფონდის Bread for the World-ის (BfdW) მიერ.

 

გამოქვეყნებულია: 30-10-2023