აღდგომის კვერცხის შეღებვა

კვერცხების შეღებვა აღდგომის ტრადიციაა. განვიხილოთ შეღებვის პროცესი სცვადსხვა ფერის ბუნებრივი ნაერთებით.

თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი
 

 

 

s