ქალბატონები ქიმიის ისტორიაში-2

განვაგრძოთ 8 მარტთან დაკავშირებული პოსტები, რომლებიც მეცნიერ ქალბატონებს ეძღვნებათ. ამ ინფოგრაფიკაზე დამატებით კიდევ 12 ქალი მეცნიერია წარმოდგენილი.

თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი
 

 

 

s