ნობელიანტები ქიმიაში

 

რომალდ ჯორჯ რეიფორდ ნორიში   ( )

 

დაბადება: (, )

გარდაცვალება:

ალმა–მატერი:

პრემია:1967

"მათ მიერ ჩატარებული კვლევებისათვის ზესწრაფი რეაქციების სფეროში მოლეკულური წონასწორობის დარღვევით ძლიერ მოკლე იმპულსებით"

 

 

 

სტატია მომზადებულია მიერ  s